Şartlar & Koşulllar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 1. Taraflar
  a) https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten PAŞAALANI MAH. ÇENGEL CAD. NO:92 Karesi/BALIKESİR adresinde mukim Yeniköylü Höşmerimleri (Bundan böyle “Yeniköylü Höşmerimci ” olarak anılacaktır).
  b) https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesine Müşteri olan internet kullanıcısı (“Müşteri”)
 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Yeniköylü Höşmerimci ‘nın sahip olduğu internet sitesi https://www.hosmerimtatlisi.com ‘dan Müşterinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Müşteri, https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesine Müşteri olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Yeniköylü Höşmerimci ‘nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Müşteri, Yeniköylü Höşmerimci  tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Müşterinin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Yeniköylü Höşmerimci ‘ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Yeniköylü Höşmerimci ‘nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Müşteri https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteriyi bağlayacaktır.

3.4. Müşteri, https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Müşteri başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesinde Müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Yeniköylü Höşmerimciyle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Yeniköylü Höşmerimleri’ nin Müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Yeniköylü Höşmerimleri , Müşteri verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Müşteri yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yeniköylü Höşmerimleri ‘den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Müşteriye aittir.

3.8. İşbu Müşterilik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Yeniköylü Höşmerimci ‘yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Yeniköylü Höşmerimleri ‘nın Müşteriye karşı Müşterilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Yeniköylü Höşmerimci ‘nın her Yeniköylü tek taraflı olarak gerektiğinde Müşterinin Müşteriliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Müşteri işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Yeniköylü Höşmerimci ‘nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Yeniköylü Höşmerimci  mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Müşteri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Yeniköylü Höşmerimci  tarafından https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Yeniköylü Höşmerimci  kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Müşterilerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Yeniköylü Höşmerimleri, Müşterinin https://www.hosmerimtatlisi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Yeniköylü Höşmerimleri’ne Müşteri olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Yeniköylü Höşmerimci  tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri, Yeniköylü Höşmerimci ‘ya Müşteri olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Yeniköylü Höşmerimci  ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri aksini bildirmediği sürece Müşteriliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Yeniköylü Höşmerimci  ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri aksini bildirmediği sürece Yeniköylü Höşmerimci  ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Yeniköylü Höşmerimci  ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Müşteri veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Yeniköylü Höşmerimci ‘nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Yeniköylü Höşmerimci, Müşterinin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

 1. a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Yeniköylü Höşmerimci ‘ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
 2. b) Yeniköylü Höşmerimci ve Yeniköylü Höşmerimci web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Yeniköylü Höşmerimci  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Müşteri Yeniköylü Höşmerimci  web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Yeniköylü Höşmerimci , sitenin içeriğini dilediği Yeniköylü değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Yeniköylü Höşmerimci  web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Yeniköylü Höşmerimci , Müşterilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her Yeniköylü değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Yeniköylü Höşmerimci ‘ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Yeniköylü Höşmerimci , iş bu Müşterilik sözleşmesi uyarınca, Müşterilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Müşteri işbu Müşterilik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Müşterinin Müşteriliğini iptal etmesi veya Yeniköylü Höşmerimci  tarafından Müşteriliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yeniköylü Höşmerimci  Müşterinin Müşterilik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Müşterinin Müşteriliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

Müşterinin, Müşterilik kaydı yapması Müşterinin Müşterilik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Müşterilik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Müşterinin Müşteri olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

 

Alışveriş sistemimiz geçici süre bakıma alınmıştır. Kapat